• Ανατολικής Ρωμυλίας, 57009, Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη
  • Τ: 2310.528.353, 2310.539.219, 2310.313.159, 2310.313.169
  •  
  • E-MAIL: [email protected]